Blandat professionellt / privat
2012 - 2018
Ett kommunikativt arbete bygger mycket på att kunna yttrycka sig i text. Detta har jag fått göra till många av mina projekt i form av rapporter och antologier. Jag finner det otroligt avslappnande och skriver även mycket på min fritid. 
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com