Varierande kontexter
2013 - 2016
Här visas exempel på logotyper jag har arbetat med. Vissa av dem är endast förslag och inte logotyper som nödvändigtvis används av verksamheten idag, medan andra är applicerade och väl inarbetade i respektive företags identitet. 
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com