top of page
2.jpg

Många områden i design kommer i kontakt med uttrycket "layout". Det är viktigt i alla typer av tryckmaterial där åskådaren behöver fängslas på bara några sekunder. Hemsidor kräver det av samma anledning men behöver även dirigera besökaren utefter behov. Ögat letar alltid och kunskap inom layout får ögat att hitta rätt.


I dessa arbeten presenterade nedan har jag jobbat med layout i flera olika kontexter. Både i hemsidor, kataloger, affischer och liknande material där information och hierarkier är viktigt att arbeta noga med. Under de senaste åren har jag även tagit fram flera olika grafiska profiler där regler gällande layout och användandet av olika grafiska element bestäms. Väldigt roligt och att kombinera andra kategorier inom grafisk design gör att layout kan knyta ihop säcken på ett elegant sätt.  

1024px-Adobe_InDesign_CC_icon.svg.png
1024px-Adobe_Illustrator_CC_icon.svg.png
1024px-Adobe_Photoshop_CC_icon.svg.png

Layout

bottom of page