Layout

I dessa arbeten presenterade nedan har jag jobbat med layout i flera olika kontexter. Både i hemsidor, kataloger, affischer och liknande material där information och hierarkier är viktigt att arbeta noga med. Under de senaste åren har jag även tagit fram flera olika grafiska profiler där regler gällande layout och användandet av olika grafiska element bestäms. Väldigt roligt och att kombinera andra kategorier inom grafisk design gör att layout kan knyta ihop säcken på ett elegant sätt.  

Design: Anton Lamme, 2020