Blandat professionellt / privat
2011 - 2018
Så ofta inspirationen tillåter brukar jag skissa och illustrera. Jag definierar ofta mina bilder med linjearbetet och uppskattar kontraster oerhört mycket. Genom min utbildning i animation fokuserade jag på anatomi och karaktärer och har därför lärt mig att gilla avbildandet och skapandet av olika sorters porträtt. 
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com