Masculinity - a broken structure
2016-2017
I detta kritiska arbete jobbade jag kring temat "makt" och valde att fokusera på den oerhört destruktiva makt som maskulinitet skapar och frodas i. Jag valde att kommunicera dessa negativa egenskaper och utgångar via en kommunikativ, animerad kortfilm. I filmens narrativ citerar jag tidigare forskning kring ämnet och försöker introducera, men också ifrågasätta detta destruktiva system. 
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com