Varierad kontext
2015 - 2017
En utmaning och något jag gärna skulle vilja fortsätta utveckla är mina kunskaper kring video och foto. Här nedan är några exempel på mina första projekt innehållandes någon form av filmning, redigering och narrativ.
Det finns få jobb och uppdragsgivare jag uppskattar mer än de som förstår och uppmuntrar det kreativa värdet i ett jobb. Hösten 2017 kom jag i kontakt med Arbetsförmedlingen i samband med en konferens och ett antal föreläsningar om deras samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Min uppgift var att producera en inspirerande och informativ film som skulle ersätta traditionella presentationsbilder och fungera som stöd till AF när de presenterade för de ca 1000 personerna från SKL. Vi arbetade fram 5-6 olika scenarion som kändes relevanta och som visades tillsammans med en inspirernade föreläsning. Jag hade i faktiskt updrag att illustrera och filma detta. Resultatet blev en så kallad time-lapse av mitt illustrerande och jag är oerhört nöjd med det lekfulla uttrycket som en sådan organisation som AF också välkomnade. Ett uppfriskande arbete. 
Under mitt arbete med Linnéuniversitetet i Växjö var min roll att skapa filmer till deras nya uppdatering av hemsidan. De ville ha filmer som förklarade och visade programmen som finns på Växjö Campus för att informera eventuella studenter. Jag kom i kontakt med de olika programmen jag skulle porträttera och höll intervjuer med lärare och elever som fungerade som huvuddelen i dessa filmer. Utöver detta arbetade jag med ljuddesign, egen narration och miljöbilder för att förmedla en känsla för respektive program som presenterades. 
I denna film arbetade jag initialt med att sätta namnskyltar på de medverkande, men utökade jobbet en aning till att göra en mer hängiven digitalisering av materialet från 1966. Det fungerar nu som ett otroligt intressant, historiskt dokument för byn Ramkvilla, men även för den svenska landsbygden som helhet. Ett minne från hur en vardag och leverne kunde se ut förr. Filmen går fortfarande igenom en sorts korrigeringsprocess men planeras vara färdig inom kort. 
Detta arbete är kopplat till min första tid på HDK då vi skulle analysera vår arbetsprocess och våra intressen i design. Ett otroligt meditativt arbete som är nyttigt att återbesöka i takt med att ens roll och process utvecklas.
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com