Varierade kontexter
2012 - 2017
Som del av den design-praktik jag utövar är uställningsarbetet ett viktigt steg i avslutningen och kommunikationen av projekten. Ofta fungerar det som en del i resultatet men hålls ibland även för att kommunicera ett färdigt och redan avslutat resultat. Att arbeta med element och omgivningar som förstärker det budskap eller tema som undersökts i specifika projekt är fantastiskt intressant. 
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com