Växjö Kommun / Macken Växjö
Våren 2015
Återbruksbyn är ett arbete som handlar om att bygga en mötesplats för oss som vill byta, köpa, sälja, skänka och återbruka begagnade saker i stället för att slänga dem. Min roll och syftet med detta projekt var att analysera verksamheten och skapa en logotyp med tillhörande grafisk profil där de äkta värderingarna visas och representeras på ett korrekt sätt.
Show More
ANTON HJALMAR HENRY LAMME - 2019
lammeanton@gmail.com